Meer resultaten voor brandweer opleiding kosten

brandweer opleiding kosten
 
Opleidingen Leergang Officier van dienst OvD.
De gemiddelde studiebelasting is twee dagen per week, verdeeld over negen maanden. De bijkomende kosten voor literatuur bedragen ongeveer 75. Meer informatie over de opbouw, proeve van bekwaamheid, instroomeisen, vrijstellingen en studiebelasting en duur van de leergang Officier van dienst vindt u in het bijbehorende leergangkader. Bent u werkzaam bij een provincie, gemeente, brandweer of veiligheidsregio en wilt u zich inschrijven voor een opleiding waarop de Financieringsregeling 2018 van toepassing is?
Brandweerchauffeur BON Holding BV.
De opleiding Brandweerchauffeur biedt plaats aan maximaal 16 kandidaten. In tegenstelling tot veel andere brandweeropleidingen, is de chauffeursfunctie een op zich zelf staande functie. Als chauffeur bestuurt u het voertuig. Tevens bent u op een zwaar voertuig pompbediener na het succesvol afronden van de leergang Voertuigbediener en u bent verantwoordelijk voor de juiste bepakking op het voertuig. De wegenverkeerswet kent geen onduidelijkheden voor de chauffeur evenals de brancherichtlijn optische en geluidssignalen brandweer.
Manschap A BOGO brandweeropleidingen.
Hiervoor is in overleg met het oefencentrum een programma ontwikkeld. Hierbij is een overnachting inbegrepen. Verspreid over de leergang worden 16 leerwerkplekopdrachten uitgevoerd. De deelnemer moet beschikken over een werk en denkniveau op ten minste VMBO-niveau volgens het Landelijk Functiehuis Brandweer.
BOCAS Manschappen A versneld Kerntaak 1.
Aan het einde van deze opleiding legt de cursist een online theorietoets af en een praktijk simulatie brandinzet. Tijdens de opleiding wordt gebruik gemaakt van toetskaarten welke deel uitmaken van de proeve van bekwaamheid. Tijdens de opleiding wordt gebruik gemaakt van het lesmateriaal Manschap A van het Nederlands Instituut Fysieke Veiligheid NIBRA.
Home Brandweer Officier.
Op zaterdag 17 maart 2018 vindt van 10.00 14.00 uur bij de Brandweeracademie in Arnhem een informatiedag plaats over de opleiding Brandweerofficier. Je krijgt dan aanvullende informatie over de opleiding, het beroep en de selectieprocedure. Ook maak je door ontmoetingen en activiteiten kennis met de brandweer in de meest brede zin van het woord.
Home H2K Brandweeropleidingen Trainingen Consultancy.
Deze leergang beslaat de volgende kerntaken: Brandbestrijding, Technische hulpverlening, Ongevallenbestrijding gevaarlijke stoffen en Ondersteunen bij waterongevallen. De functie gaspakdrager is een specialisatie binnen de brandweer op het gebied van OGS. Deze leergang is opgebouwd uit de kerntaken Uitruk/verkenning, Inzet en nazorg en leert de kandidaat te handelen volgens vaste procedures en naar eigen initiatief als de situatie daarom vraagt. Deze opleiding is ontwikkeld voor aspiranten van de bedrijfsbrandweer en richt zich op de basisbeginselen van incidentbestrijding.
Manschap A BON Holding BV.
Het brandweer vak is veelzijdig in vele opzichten. Manschappen kunnen te maken krijgen met de meest uiteenlopende situaties waarin de hulp van de brandweer wenselijk is. De juiste basiskennis en vaardigheden doet de manschap op in de leergang Manschap A. De opleiding begint met een algemeen deel, de aanvliegroute.

Contacteer ons