Op zoek naar opleiding bevelvoerder brandweer?

opleiding bevelvoerder brandweer
 
Bevelvoerder H2K Brandweeropleidingen Trainingen Consultancy.
Om deel te mogen nemen aan brandweeropleiding Bevelvoerder, wordt de deelnemer getoetst op een aantal criteria. De deelnemer moet bij aanvang van de opleiding.: een werk en denkniveau hebben van tenminste MBO 3-niveau 1.; voldoen aan het kwalificatieprofiel Manschap A.;
Bevelvoerder BOGO brandweeropleidingen.
De taken, bevoegdheden en verantwoordelijk-heden van een bevelvoerder hebben betrekking op de operationele leiding en uitvoeringscoördinatie van bemensing en materieel. In geval het incident uitbreidt heeft de bevelvoerder de leiding over de bluseenheden totdat de officier van dienst OvD arriveert.
BOCAS Bevelvoerder.
De leergang Bevelvoerder maakt deel uit van dit functiegerichte stelsel van brandweeropleidingen. De cursisten worden opgeleid voor de kwalificatie van beginnend beroepsbeoefenaar voor de functie Bevelvoerder. Bij het functiegericht opleiden is de relatie met de praktijk essentieel en worden theorie en praktijk in de opleiding geïntegreerd duaal onderwijs.
Brandweertrainingen van G4S.
De leergang Bevelvoerder is opgebouwd uit de inzetfasen uitruk en verkenning, inzet en nazorg. Ook wordt er aandacht besteed aan een aantal speciale incidentsoorten. Deze worden toegepast op 4 taakgebieden brandbestrijding, technische hulpverlening, gevaarlijke stoffen en waterongevallen. Indien u 6 of meer cursisten wilt aanmelden, is het bij G4S tevens mogelijk om een gedeelte van de opleiding op een locatie van uw eigen keuze te laten plaatsvinden. Indien u deze opleiding wilt volgen dient u medisch goedgekeurd en niet baarddragend te zijn. Toetsing en Certificaat.: De examendata worden in een later stadium van de opleiding bepaald. Examinering van de praktijkexamens vindt plaats op een NBBE gecertificeerde examenlocatie. PBM's' geschikt voor de praktijkinzetten zijn noodzakelijk, u kunt deze desgewenst bij ons huren. Mocht u nog specifieke vragen hebben over onze brandweer opleidingen, dan kunt u contact opnemen met Rinske Steenstra.
Bevelvoerder BON Holding BV.
Deze kerntaken worden uitgevoerd in de taakgebieden van de brandweer, te weten.: Ongevallen met gevaarlijke stoffen. De leergang leidt brandweermensen op tot een leidinggevende operationele functie. De taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden hebben betrekking op de operationele leiding en uitvoeringscoördinatie van bemensing en materieel. In geval het incident uitbreidt heeft de als eerste gearriveerde bevelvoerder de leiding over de bluseenheden totdat de officier van dienst OVD arriveert. Uiteraard zijn er voorwaarden gesteld aan de toelating voor de leergang. Voor de functie van bevelvoerder, dient de kandidaat te voldoen aan de volgende eisen.: Beschikken over minimaal MBO 3 werk en/of denkniveau aantoonbaar.; In het bezit zijn van minimaal het diploma Manschap A.; Te beschikken over persoonlijke middelen die nodig zijn tijdens de opleiding: uitrukkleding/ persoonlijke bescherming.
Leergang bevelvoerder, voorheen onderbrandmeester en brandmeester.
Rijksopleiding Leergang Bevelvoerder. De leergang bevelvoerder, voorheen onderbrandmeester en brandmeester, bestaat uit een aantal verschillende kerntaken, te weten Brandbestrijding, Technische hulpverlening THV, het optreden bij ongevallen met gevaarlijke stoffen OGS en de ondersteuning bij waterongevallen WO. Er wordt hierbij gewerkt met een landelijk opleidings, oefen en examenprogramma.

Contacteer ons